Meditationsfiler

Yoga Nidra: Ønske

Meditation: Kerne

Meditation: Giv slip

Meditation: Du er ikke dine følelser

Meditation: Jeg er rolig

Meditation: SOHUM

Meditation: Bodyscan, 10 min

Nidra: Skoven